pic sample
ראשה של אנה הקדושה, 
לאונרדו דה וינצ'י, 1510-1515
Head of Saint Anne
Leonardo da Vinci.
(c. 1510 - 1515 
דרך הרוח הינה ראשיתו של מפנה בראיית התואר הראשון כשלב מרחיב אופקים, היוצר בסיס רחב יותר לאדם משכיל ופתוח. התכנית מציעה לפיכך אשנב  להשכלה רחבה יותר ולנושאים שהינם מחוץ לתחום ההתמחות הרגיל של התלמיד. מדובר בצעד משמעותי בדרך חיים ארוכה שהצועדים בה הופכים לאנשים משכילים במובן העמוק והמלא של המילה.
אוניברסיטת חיפה הינה אחד ממוסדות ההשכלה הראשונים בארץ שאימצו את החזון של תואר ראשון רחב יותר, הכולל קורסי העשרה והרחבה לכלל תלמידי האוניברסיטה. דרך הרוח, תכנית ההעשרה האוניברסיטאית, יצאה לדרך בתשע"ב והשנה נוטלים בה חלק כבר כל תלמידי התואר הראשון באוניברסיטה . הקורסים הנכללים בדרך הרוח מייצגים את כל תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטת והם נבחרו לתכנית בקפידה על פי איכותם הגבוהה בעבר והן על פי נושאם אשר הינו רחב דיו ובעל ענין רב. הקורסים מועברים על ידי טובי המרצים באוניברסיטה. 
אתר זה מציג בפניכם פרטים על התכנית, הקורסים והמרצים המשתתפים, וכן החובות החלות על התלמידים. על כל תלמידי התואר הראשון (במסלול דו-חוגי ובמסלול חד-חוגי), שהחלו את לימודיהם באוניברסיטה בשנת הלימודים תשע"ד ואילך, ללמוד 2 - 3 קורסים במסגרת לימודי דרך הרוח (סה"כ 6 נ"ז).  תלמידים  שהחלו את לימודיהם בתשע"ב (ולא למדו בפקולטה למדעי הרוח) או כלל תלמידי האוניברסיטה, שהחלו את לימודיהם בתשע"ג חייבים ללמוד לפחות קורס אחד בן 4 נ"ז, או שני קורסים בני 2 נ"ז (סה"כ 4 נ"ז). הרישום לקורסים יתבצע תחת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוניהם ישוקללו בציון הסופי. את הקורסים ניתן יהיה ללמוד באחת משנות הלימוד לתואר וסיומם בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.

גב' אוריין שטיינר - מרכזת אשכול  'דרך הרוח'
מגדל אשכול, קומה 28, חדר 2801
טלפון - 04-8288094 פנימי - 58094
דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לעדכונים הנוגעים לתכנית דרך הרוח, אנא הכנסו לקישור: אשכולות העשרה