מספר הקורס: 100.1703
ניקוד: 4 נקודות זכות
מועד הקורס:  קורס מתוקשב (לא יתקיים בשנה"ל תש"פ)הרקע לקורס
את כדור הארץ אנו חולקים עם מינים שונים ומגוונים של צמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים. כדור הארץ עבר תמורות רבות במשך שנות קיומו וללא תמורות אלה קשה לתאר את התפתחותן של צורות ביולוגיות שונות – או מה שאנו מכירים כאבולוציה. התפתחות המינים השונים ממינים שקדמו להם, היא בעצם תוצאה של השתנות הסביבה וכאשר זאת מתרחשת, עומדות אפשרויות שונות בפני בעלי החיים או הצמחים המתקיימים בסביבה. היחידה הבסיסית המתפקדת בבית גידול היא האוכלוסייה, פרטים השייכים לאותו מין ומתקיימים באותו בית גידול, וכשאנו בודקים את הרכבן של אוכלוסיות שונות אנחנו יכולים לגלות בהן שונות גנטית, מבנית ותפקודית. לשונות זאת יש חשיבות מרובה לקיום של אוכלוסיות בסביבות משתנות, בדרך כלל כאשר השינוי הוא איטי. בבתי גידול טבעיים מתקיימים יחסי גומלין בין המרכיבים השונים, אוכלוסיות של מינים שונים, כך שבעצם גודל האוכלוסיות עם הזמן נשאר קבוע.
לפני כמאה אלף שנים הופיע במזרח אפריקה מין חדש של פרימט הומיניד האדם הנבון (Homo sapience) מין זה, עם התפתחותו והתפשטותו על פני כדור הארץ עם הזמן, משנה את פני כדור הארץ והקורס שלנו יעסוק בדרך שבה ניתן לאדם הנבון להמשיך ולהתפתח אך, תוך כדי שמירה על הסביבה, שתאפשר לדורות הבאים להתקיים בתנאי סביבה השווים לאלה שהדור הנוכחי נהנה מהם. ממה נובעת ההשפעה הגדולה של האדם הנבון על כדור הארץ, כנראה משתי סיבות עיקריות, יכולת הרבייה שלו שמביאה לגידול באוכלוסיות שלו לממדים ששום מין ביולוגי, היוצר את חום גופו בתהליכים פנימיים ובמסת הגוף הממוצעת שלו לא הגיעה למספרים כאלה. האדם הנבון, בגלל היכולות האינטלקטואליות שלו, הצליח לפתח אמצעים טכנולוגיים היכולים לשנות את הסביבה בפרקי זמן קצרים ביותר, שמינים רבים לא עמדו בפניהם. כמו כן הוא מצא דרכים למנוע תמותה של פרטים צעירים באוכלוסיית. אך להצלחות הכלכליות חברתיות של האדם יש מחיר והמחיר הוא פגיעה בסביבה – התדרדרות סביבתית כשזאת פוגעת באדם בדרכים שונות. ההתדרדרות במגוון הביולוגי ובמשאבי הטבע ואיכותם הן דוגמאות להתדרדרות הסביבתית. בנוסף לכך האדם מנצל את משאבי הטבע מחד אך מאידך הוא גם מייצר גם פסולת ההולכת ונערמת בסביבתנו. ההתכנסות של בני אדם אל תוך ערים מחמירה עוד יותר את הבעיות הסביבתיות שאותן יש לפתור.
הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים המשתתפים בו לעתיד קיומו של המין האנושי על פני כדור הארץ, זהו נושא אקטואלי מרתק וכחלק מהגדרת הקיימות, אורחות חיים מקיימות יאפשרו קיום של הדורות הבאים לפחות בסביבה שהדור הנוכחי מתקיים בו.

בקורס ילמדו הנושאים הבאים:
1) יחסי גומלין: האדם הנבון –כדור הארץ, קיימות בראי ההיסטוריה
2) שירותי המערכת האקולוגית
3) המשבר הסביבתי וההשלכות אפשריות על המשך קיום המין האנושי
4) כלכלה וסביבה
5) חברה וסביבה
6) צרכנות מקיימת
7) מדרך אקולוגי ככלי למדידת הפעילות האנושית על כדור הארץ
8) זיהום סביבתי – אוויר ומים
9) זיהום אור בלילה – והשלכות על קיימות
10) סביבה ובריאות – השלכות כלכליות וחברתיות מ"סביבה חולה"
11) מרחבים עירוניים בני קיימא
12) אנרגיות מתחדשות ונקיות בסביבה בת קיימא
13) חינוך לקיימות
14) עתיד קיום האבולוציה האורגניזמית בעולם הנשלט על ידי האדם הנבוןדרישות הקורס:

1)      צפייה בכל הרצאות הקורס ובסרטים הנלווים.

2)      קריאת החומר הנלווה לכל שיעור ופתירת המטלות הנלוות.

3)      השתתפות בפגישה מרוכזת של התלמידים עם מורי הקורס

4)      עמידה במבחן סיום הקורסמבנה ציון הקורס:

1)      מטלות: 30%

2)      מבחן סיום: 70%