בדף זה ניתן למצוא את רשימת כל הקורסים המשתתפים בתכנית. 
ברשימת הקורסים מופיעה עמודה ובה מופיע חוג האב, החוג אליו שייך הקורס. 
התלמידים מתבקשים לבחור קורסים שאינם משתייכים לחוג/ים בו הם לומדים.
 
שימו לב, נפתחו קורסי העשרה מתוקשבים יוצאי דופן, רב-תחומיים ומושקעים ״קורסי הדגל״
הרישום לקורסים יתקיים באותם המועדים בהם נפתחת ההרשמה לחוגי הלימוד. 
הרישום לקורסים המתוקשבים השייכים למערך אשכול תתאפשר ב- 05.10.2018
 
 
להלן קישור לרשימת הקורסים לשנה"ל תשע"ט: 
 
קורסי תוכנית דרך הרוח לשנה"ל תשע"ט -סמסטר א' + ב'  - שימו לב!  קורסים נוספים ייתווספו בהמשך, * ייתכנו שינויים
טרם פורסם -יעלה לאתר לקראת סוף סמסטר ב' תשע"ט - קורסי קיץ בתוכנית דרך הרוח לשנה"ל תשע"ט -סמסטר קיץ -שימו לב!  ייתכנו שינויים