לא מפורסם
מרצה הקורס: ד"ר יונתן בן דב   teva1
מספר הקורס: 100.1046
ניקוד: 2 נקודות זכות

מועד הקורס: סמסטר ב', תשע"ז, יום ב', 12:00-14:00

התנ"ך נתפש בדרך כלל כספר של חוקים והיסטוריה, ויש אף הטוענים שהתנ"ך מבקש להרחיק את קוראיו מן הטבע כדי למנוע פולחן לשמש ולירח ולשאר יסודות. אבל קריאה בתנ"ך תגלה שיש בו עניין עמוק בטבע ובעל מה שקשור בו. כל הטענות הגדולות של התנ"ך על הסדר שראוי לשרור בעולם לוקחות בחשבון את הטבע ומשלבות אותו בטיעוניהן. יסוד חשוב במיוחד הוא הניגוד בין טבע לתרבות, שהוא מרכזי במיוחד בתנ"ך. על מנת להבין טוב יותר את היסוד הזה, יש להכיר כמה יצירות ספרותיות ואמנותיות מן המתיולוגיה של המזרח הקדום: מבבל, מצרים ואשור. נקרא מבחר קטעים מהתנ"ך: סיפורים, מזמורים, חוקים פולחניים, נבואות, ושירים מיתולוגיים שנשזרו בו. נכיר את האיום של הטבע ואת כוחו החיובי גם יחד.