לא מפורסם
מרצה הקורס:דר' איתן בולוקןp11
מספר הקורס: 100.1606
ניקוד: 2 נקודות זכות

מועד הקורס: סמסטר ב', תשע"ז, יום א', 16:00-18:00

בקורס זה תבחן  תולדות מסורת הזן משורשיה הבודהיסטיים בהודו, דרך ביסוסה הממסדי בסין ועד להתפתחותה והשפעתה הנמשכת על הפילוסופיה היפנית. בתוך כך, נכיר את צמתי המפתח אשר הבנו את מסורת הזן כדרך דתית רעננה ומקורית, לעיתים אף חתרנית, אשר נוכחת היטב גם במכלול האמנותי של תרבויות מזרח-אסיה. חלקו האחרון של הקורס יוקדש לשאלת הדיון המשווה בין עקרונות פילוסופיים זן בודהיסטיים ובין עקרונות דומים להם מעולם היהדות.