לא מפורסם
מרצה הקורס: פרופ' רותם קובנרP12
מספר הקורס: 100.1502
ניקוד: 4 נקודות זכות

מועד הקורס: סמסטר ב', תשע"ז, יום ג', 09:00-12:00

הקורס עוסק בהיבטים הפסיכולוגיים של החברה ביפן ותבניות ההתנהגות שלה, עם עניין מיוחד באישיות היפנית. בחלקו הראשון של הקורס נסקור תיאוריות העוסקות בהשפעות תרבות על אופי לאומי ונבחן את הגורמים השונים המשפיעים על הפסיכולוגיה וההתנהגות ביפן. בחלקו השני, נמנה את ההיבטים ההתנהגותיים השכיחים והאבנורמלים של היחיד והחברה ביפן ונבדוק את השלכותיהם על מצבים שונים כגון התנהגות בזמן משבר ויחסים עם זרים.