לא מפורסם
מרצת הקורס: פרופ' עמוס מגד
מספר הקורס:
 100.1729

ניקוד: 4 נקודות זכות
קורס מתוקשב במלואו

 על פי אומדנים של האומות המאוחדות, 48 מיליון איש ואישה וילדים מצויים כיום במצב של עבדות מלאה ברחבי העולם. תופעת העבדות המודרנית כוללת בחובה מגוון נרחב של תופעות אותן נוכל לסווג בבטחה כעבדות לכל דבר ועניין. הן כוללות, בין השאר, שיעבוד של ילדים לעבודות פרך בדרום מזרח אסיה, שיעבוד מלא של נשים ונערות צעירות לתעשיית המין, ושיעבוד-של-חוב. העבדות איננה פוסחת על זרם הפליטים מאזורי המלחמה המגיע לחופי אירופה בימים אלה. מתברר שבמהלך  השנתיים האחרונות, כעשרת אלפים ילדים שהגיעו עם הפליטים ללא הוריהם נחטפו באיטליה ובמדינות נוספות על ידי גורמי פשע לצורך ניצולם בעבודות עבדות ולתעשיית המין. השיעור בוחן לעומק את עלייתו של מושג העבדות והתפתחותם של המבנים הכלכליים והחברתיים הקשורים בו, בעולם העתיק של יוון ורומא ובמזרח הקרוב הקדום; בצורות מגוונות של עבדות בצפון ובדרום מזרח אסיה; עבדות ביבשת אפריקה ובמרחב הים התיכון; בסחר העבדים הטרנס-סהרי; בסחר העבדים הטרנס-אטלנטי ובעבדים ומשוחררים ביבשת אמריקה הצפונית והדרומית; ולבסוף, בצורות חדשות ומתחדשות של עבדות במאה ה-21. הקורס בנוי באופן כרונולוגי, ובהתאם לתרבויות השונות, אך, בכל אחת מתרבויות אלה יושם דגש על מאפיינים ייחודיים ותופעות בולטות המחריגות את המקומי משאר המאפיינים הכלליים יותר של העבדות.