4 נ"ז עם אפשרות ל 6 נ"ז ימי ד' בין השעות 1600-1800

קורס שנתי במסגרת תכנית טריפל מתמחים . עולם העבודה בכלל ועולם העבודה החדש בעיקר דורש התמודדות אישית לא פשוטה של המשתלבים בו. מטרת הקורס היא להציג את הסוגיות המרכזיות הקשורות לעולם העבודה הנוכחי, מתוך אמונה שהידע התיאורטי בתחום, בנוסף להיותו השכלה בסיסית העוזרת להבין את העולם הסובב אותנו, עשוי לסייע ללומדים בהשתלבותם בשוק העבודה העתידי. יתקיימו 14 מפגשים, לצד התנסות מעשית בארגונים רלוונטיים לתחומי הלימודים, בהיקף 4 שעות שבועיות לאורך שנה"ל (100 שעות התנסות שנתיות). עבודה בארגונים תעמיק את ההבנה לגבי עולם העבודה ותאפשר למתנסים לשכלל את הכלים האישיים להשתלבות בו. הקורס מקנה תכנים תיאורטיים, ממחיש את התכנים התיאורטיים ומקנה מיומנויות וכלים דרך סדנאות רלוונטיות לעולם העבודה.

הקורס מתקיים לאורך שנת לימודים אקדמית מלאה  (13 מפגשים אחת לשבועיים).
הקורס משולב בהתנסות מעשית בהיקף 100 שעות .

הרישום לקורס כרוך בראיון מקדים עם רכזת תכנית טריפל מתמחים,

לפרטים והרשמה : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 נ"ז עם אפשרות ל 6 נ"ז ימי ד' בין השעות 1600-1800

קורס שנתי - במסגרת תכנית טריפל מתמחים. מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי אודות מגמות בשוק התעסוקה בכלל ושוק התעסוקה הישראלי בפרט, תוך מתן דגש מיוחד על תעסוקת ערבים. הקורס בנוי משלושה חלקים: הראשון מתמקד במגמות כלליות בשוק התעסוקה, בין היתר היבטים מגדריים, גיוון בתעסוקה, ותעסוקה בתקופת הקורונה. השני מתמקד בתעסוקת ערבים בכלל והשתלבותן של נשים ערביות בשוק התעסוקה, והחלק השלישי מתמקד בהיבטים פרקטיים המסייעים להשתלבות והתקדמות בשוק התעסוקה. הקורס מורכב משיעורים תיאורטיים ומסדנאות אימון תעסוקתי.

הקורס מתקיים לאורך שנת לימודים אקדמית מלאה  (13 מפגשים אחת לשבועיים).
הקורס משולב בהתנסות מעשית בהיקף 100 שעות . הרישום לקורס כרוך בראיון מקדים עם רכזת תכנית טריפל מתמחים. לפרטים והרשמה : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

הקורס בוחן את הקונפליקטים והסוגיות הייחודיות שהחברה הישראלית והמדינה מתמודדות עימם מראשיתן ועד היום הזה. הקורס אינו מבקש להכריע בשאלות שיידונו, אלא לזמן לסטודנטים את האפשרות להתרשם ממורכבות הנושאים, להעריך דעות חולקות, ולחשוב על דרכי הפעולה הראויות בשיח הדמוקרטי. הקורס מקפיד שלא לנקוט בעמדות "פוליטיות" במובן של העדפת עמדות מסוימות, בנושאים מסדר ראשון. השאיפה היא שמעבר להיכרות עם הסוגיות שבמחלוקת, יפתחו הסטודנטים הבנה של דרכים לניהול שיח ציבורי בסוגיות אלה וכן שתועמק מחויבותם לתהליך הדמוקרטי ומעורבותם בו.

קישור לטריילר:https://www.youtube.com/watch?v=jgV-pw7dI0I

מרצה הקורס: פרופ' דני נדלHL
מספר הקורס: 100.1700
ניקוד: 4 נקודות זכות

מועד הקורס: סמסטר ב', תשפ״ב, קורס מתוקשב במלואו

למיטב ידיעתנו, המין האנושי הוא המין הביולוגי היחיד שיש לו מערכת תקשורת סימבולית ומורכבת, שאינה נטועה ב'כאן ועכשיו' ואינה מוגבלת לנושאי שיח מסוימים – השפה האנושית. כיצד התפתחה מערכת תקשורתית שכזו? האם היא התפתחה בתהליך איטי ואחיד? לחלופין, האם היו מספר אירועים של "קפיצת מדרגה"? האם ניתן לתארך את שלבי התהליך או האירועים הללו? האם התפתחות השפה קשורה להתפתחות יכולות קוגניטיביות וחברתיות אחרות של המין האנושי, כדוגמת ייצור כלים, יצירת אומנות (ציורי קיר, פסלונים ותכשיטים), מנהגי קבורה ועוד? כיצד קשורה התפתחות השפה למבנה החברתי של חברות אנושיות? כיצד התפתח מגוון השפות שקיים כיום על פני כדור הארץ, וכיצד קרה, לדוגמא, ששפות המדוברות כיום בהודו ובחלקים נרחבים של אירופה התפתחו משפה עתיקה אחת? שאלות אלו הן מהתעלומות המסקרנות והמאתגרות ביותר בהבנת התפתחותו של המין האנושי.
בקורס נתייחס לשאלות אלו ממבט רב-תחומי, הכולל שיתוף פעולה בין ארבעה חוקרים מארבעה תחומי ידע שונים: בלשנות, ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה ואבולוציה, ונבחן כיצד הסתכלות רב-תחומית שכזו יכולה לתרום למחקר אודות סוגיה מורכבת ומרתקת זו.