שאלות נפוצות בקרב המשתתפים בתכנית:


dot האם אני חייב/ת בקורסי דרך הרוח?
כל תלמיד לתואר ראשון באוניברסיטה שהחל את לימודיו בתשע"ב  (ובפקולטה למדעי הרוח החל מתשע"ג חייב לקחת חלק בתכנית במהלך שלוש שנות לימודיו.

dot כמה נקודות זכות (נ"ז) אני צריך לקחת?
ככלל, תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ד ואילך חייבים ב-6 נ"ז ואילו תלמידים שהחלו את לימודיהם קודם לכן חייבים ב4 נ"ז בלבד. במספר מוגבל של חוגים ומסלולים מספר הנקודות שונה - אנא בדקו ספציפית בחוג שלכם ובמקרה הצורך הקימו קשר עם מנהלת התכנית. מנגד, במספר פקולטות ניתן לקחת מספר רב יותר של נקודות זכות.

dot האם מותר לי ללמוד כל קורס בתכנית?
ניתן לקחת כל קורס מרשימת היצע הקורסים בתוכנית, למעט קורסים שניתנים ע"י אחד מחוגי הלימוד של התלמיד.

dot האם גם תלמידים במסלול חד-חוגי חייבים לקחת חלק בתכנית דרך הרוח?
כן.

dot התחלתי את לימודי לפני תשע"ב ולמרות זאת אני מעוניין לקחת קורס בתכנית. האם זה אפשרי?
בעקרון כן, אך עליך לקבל את אישור יועץ הב"א בחוגך.

dot אני מעוניינת לקחת קורסים מעבר למכסה בתכנית. האם זה אפשרי?
זה משמח אותנו.  אך עליך לקבל את אישור יועץ הב"א בחוגך.

dot האם הציון בקורס של תכנית דרך הרוח יחושב כחלק מהממוצע?
הציונים בקורסי דרך הרוח יחושבו בממוצע לתואר, תחת החוג בו ירשמו.

dot מתי והיכן ניתן להירשם לקורסי דרך הרוח?
ניתן להירשם דרך מערכת ההרשמה הממוחשבת, כאשר מתבצע הרישום לתוכניות הלימודים.

dot כיצד נרשמים למועד חריג?
יש לפנות לחוג האב של הקורס בו למדתם ולהגיש בקשה מסודרת למועד חריג על פי נהלי חוג האב.

dot שמעתי על תכנית נופי ידע. כיצד היא משתלבת בתכנית?
תכנית נופי ידע כוללת חמישה קורסים יחודיים ורבי עניין ומהווה חלק אינטגרלי מתכנית דרך הרוח.  תלמידי כל הפקולטות רשאים לבחור באחד הקורסים של תכנית 'נופי ידע' כקורס הבחירה שלהם, ללא מגבלת שדות, עבור 4 נ"ז.