pic sample
ראשה של אנה הקדושה, 
לאונרדו דה וינצ'י, 1510-1515
Head of Saint Anne
Leonardo da Vinci.
(c. 1510 - 1515 
דרך הרוח הינה ראשיתו של מפנה בראיית התואר הראשון כשלב מרחיב אופקים, היוצר בסיס רחב יותר לאדם משכיל ופתוח. התכנית מציעה לפיכך אשנב  להשכלה רחבה יותר ולנושאים שהינם מחוץ לתחום ההתמחות הרגיל של התלמיד. מדובר בצעד משמעותי בדרך חיים ארוכה שהצועדים בה הופכים לאנשים משכילים במובן העמוק והמלא של המילה.
אוניברסיטת חיפה הינה אחד ממוסדות ההשכלה הראשונים בארץ שאימצו את החזון של תואר ראשון רחב יותר, הכולל קורסי העשרה והרחבה לכלל תלמידי האוניברסיטה. דרך הרוח, תכנית ההעשרה האוניברסיטאית, יצאה לדרך בתשע"ב והשנה נוטלים בה חלק כבר כל תלמידי התואר הראשון באוניברסיטה . הקורסים הנכללים בדרך הרוח מייצגים את כל תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטת והם נבחרו לתכנית בקפידה על פי איכותם הגבוהה בעבר והן על פי נושאם אשר הינו רחב דיו ובעל ענין רב. הקורסים מועברים על ידי טובי המרצים באוניברסיטה. 

 

משנת הלימודים תש"פ, חובה על כל סטודנט/ית, במסגרת לימודיו/ה לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, להשלים לימודים באשכולות ההעשרה - דרך הרוח/חדשנות ויזמות/מדעי הנתונים והסייבר. ניתן לשלב לימודים בין מס' אשכולות עד לסך הנקודות הנדרש על פי דרישות החוג/תכנית.

בבקשה שימו לב:

1.לא ניתן ללמוד קורסי העשרה שנלמדים בחוגי האם.

2.לא ניתן ללמוד את אותו קורס פעמיים כאשר המבחין בינם הוא מספר הקורס בלבד.

לדוגמא: קורס מבוא לסוציולוגיה שנלמד בחוג לסוציולוגיה ומספרו 204.1111 זהה לקורס מבוא לסוציולוגיה שנלמד בדרך הרוח ומספרו 100.1458.

חובת הסטודנט/ית לבדוק אילו אשכולות מאושרים ללימוד בחוגים בהם הוא לומד/ת ואת סך הנקודות הנדרשות.

גב' אנה ובר עובדיה, מרכזת אשכול דרך הרוח
טלפון 8288963 04 טלפון פנימי 58963
דוא"ל : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לעדכונים הנוגעים לתכנית דרך הרוח, אנא הכנסו לקישור:אשכולות העשרה