בדף זה ניתן למצוא את רשימת כל הקורסים המשתתפים בתכנית. 
ברשימת הקורסים מופיעה עמודה ובה מופיע חוג האב, החוג אליו שייך הקורס. 
התלמידים מתבקשים לבחור קורסים שאינם משתייכים לחוג/ים בו הם לומדים.
 
שימו לב, נפתחו קורסי העשרה מתוקשבים יוצאי דופן, רב-תחומיים ומושקעים ״קורסי הדגל״
הרישום לקורסים יתקיים באותם המועדים בהם נפתחת ההרשמה לחוגי הלימוד. 
 
 
רשימת הקורסים והודעות שונות מתעדכנות שם