מספר הקורס: 100.1701
ניקוד: 4 נקודות זכות
מועד הקורס: סמסטר א' תש"פ, קורס מתוקשב


מבוא קצר על הקורס
אוכלוסיית העולם מזדקנת במהירות. במהלך חמישים השנה האחרונות עלתה תוחלת החיים בכעשרים שנה ולמעשה נוסף דור שלם למין האנושי. שינויים דמוגרפים אלו, יצרו קבוצת אוכלוסייה רחבה המהווה היום פלח נכבד מהאנושות בעלי צרכים ומאפיינים המיוחדים להם. תחום חקר מדעי הזיקנה (גרונטולוגיה) שהחל להתפתח בעקבות שינויים אלו, מעסיק היום אנשי מדע, רוח, אמנות, ומדיניות מעצם היותו תחום אינטרדיסיפלינרי הכולל כמעט את כל תחומי החיים. המהפכה החשובה של המאה העשרים ואחת היא אם כך מהפיכת הזיקנה, ובניגוד לתפיסה הפופוליסטית – העתיד שייך לזקנים. על רקע תהליכים דמוגרפיים-חברתיים אלה, מאפשר הקורס הצצה ראשונית לעולמה המורכב והעשיר של הזיקנה והליך ההזדקנות. הקורס מציג כיצד דיסציפלינות שונות מביטות ומתייחסות לתחום הזיקנה ומבנות אותה: החל מזווית המבט החברתית תרבותית-היסטורית של הזיקנה, זווית המבט של האמנות על הזיקנה, דרך זווית המבט התפקודית, דרך ההיבטים החוקיים, המוסריים והחברתיים המשפיעים על תהליכי הזיקנה המתרחשים בישראל ובעולם, וכלה בזוויות מבט פסיכולוגיות בחקר הזיקנה שיציגו היבטים פסיכולוגים של הזיקנה. קורס זה מהווה קורס הכנה בסיסי להכרות עם החיים במחצית השנייה של המאה ה-21 – המאה של הזיקנה.

מרצי הקורס:
פרופ' ישראל (איסי) דורון, פרופ' אברהם רזניק, ד"ר דקלה סגל-כרפס, , ד"ר יובל פלגי, ד"ר טובה בנד-וינטרשטיין, פרופ' אהוד בודנר, ד"ר מיכל איזקסון, פרופ' יצחק בריק, ד"ר סוניה לצטר-פאו, ד"ר גרי סינוף, וד"ר עמית שרירא.

מטרות הקורס:
1. לאפשר הצצה ראשונית לעולם הזקנה והליך ההזדקנות וליצור הכרות עם התהליכים החברתיים, ההיסטוריים והתרבותיים שנובעים מהשינוי הדמוגרפי של הזדקנות המין האנושי.
2. חשיפה לתופעת הזדקנותו של המין האנושי על היבטיו הדמוגרפיים, הביולוגיים, הפסיכולוגים והחברתיים. הכרות עם התיאוריות חברתיות, פסיכולוגיות וביולוגיות מרכזיות של עולם הגרונטולוגיה.
3. הבנת תהליכים פנימיים, בין-אישיים ותרבותיים בגיל הבגרות המאוחרת והזיקנה.
4. הכרת היבטים מרכזיים של מדיניות חברתית, והשפעתה על העולם הגרונטולוגי.


מבנה הקורס

בקורס יחידת מבוא, 13 שיעורים (שיעור לשבוע) ויחידת סיכום. להלן נושאי השיעורים:
 גילה- מה? גילנות!! מבוא לקורס
 החידה הביולוגית של הזדקנות המין האנושי
 היבטים בפרישה
 בין תרבות ודת: מבט גלובלי ותרבותי על זקנה
 על דובים לבנים ופסיכולוגיה חיובית במחצית השנייה של החיים
 מספרים ומקשיבים: סיפורי חיים כגשר וקשר בין דורי
 "מצב הרגש": וויסות מצב הרוח באמצעות האזנה למוסיקה בבגרות המאוחרת ובזקנה
 ייצוגים של זקנה בספרות הילדים העברית לגיל הרך
 ניידות ותחבורה לעת זקנה: Out and abut
 "רק לא במוסד": על מדיניות חברתית והזדקנות בקהילה
 "על החיים ועל המשמעות": רוחניות ולוגותרפיה
 "הזדקנות פעילה" כיצד לשנות גילנות לנבונות
 מעבר לגיל הכרונולוגי
מפגש מסכם

כל שיעור מכיל את המרכיבים הבאים:
1. הרצאה מוקלטת
2. מצגת
3. דף מושגים
4. רשימת קריאה
5. סרטונים
6. בוחן על היחידה

דרישות הקורס:
צפייה בהרצאות המוקלטות, קריאת פריטי החובה, מעורבות בפורומים וקבוצות הדיון האינטרנטי של הקורס, השתתפות בבוחן שבועי המכיל 3 שאלות, צפיה במפגש אינטרנטי עם זקן/נה ומענה על שאלון, עמידה במבחן מסכם.

מבנה הציון:
א. ציון בוחן שבועי על השיעורים ומילוי שאלון  20%.
ב. עמידה בבחינה המסכמת: מבחן אמריקאי שיתבסס על הממשק הממוחשב (בפלטפורמת ה- Moodle) של הקורס (80% מהציון).