מרצה הקורס: פרופ' דני נדלHL
מספר הקורס: 100.1700
ניקוד: 4 נקודות זכות

מועד הקורס: סמסטר ב', תשפ״ב, קורס מתוקשב במלואו

למיטב ידיעתנו, המין האנושי הוא המין הביולוגי היחיד שיש לו מערכת תקשורת סימבולית ומורכבת, שאינה נטועה ב'כאן ועכשיו' ואינה מוגבלת לנושאי שיח מסוימים – השפה האנושית. כיצד התפתחה מערכת תקשורתית שכזו? האם היא התפתחה בתהליך איטי ואחיד? לחלופין, האם היו מספר אירועים של "קפיצת מדרגה"? האם ניתן לתארך את שלבי התהליך או האירועים הללו? האם התפתחות השפה קשורה להתפתחות יכולות קוגניטיביות וחברתיות אחרות של המין האנושי, כדוגמת ייצור כלים, יצירת אומנות (ציורי קיר, פסלונים ותכשיטים), מנהגי קבורה ועוד? כיצד קשורה התפתחות השפה למבנה החברתי של חברות אנושיות? כיצד התפתח מגוון השפות שקיים כיום על פני כדור הארץ, וכיצד קרה, לדוגמא, ששפות המדוברות כיום בהודו ובחלקים נרחבים של אירופה התפתחו משפה עתיקה אחת? שאלות אלו הן מהתעלומות המסקרנות והמאתגרות ביותר בהבנת התפתחותו של המין האנושי.
בקורס נתייחס לשאלות אלו ממבט רב-תחומי, הכולל שיתוף פעולה בין ארבעה חוקרים מארבעה תחומי ידע שונים: בלשנות, ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה ואבולוציה, ונבחן כיצד הסתכלות רב-תחומית שכזו יכולה לתרום למחקר אודות סוגיה מורכבת ומרתקת זו.